Huishoudelijk reglement  Routebeschrijving 

 

                          

homebalk

Huishoudelijk reglement

 1. Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, maar kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Uw behandelaar zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 2. Wanneer u geen afspraak heeft, maar er een wilt maken of graag iemand van ons centrum wilt spreken, dan kunt u zich melden tussen 08.00 en 13.00 uur bij de secretaresse of u drukt op de bel bij de administratie (links van het raam bij het kantoor van de secretaresse)
 3. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken afgesproken tijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent gehaald meldt u zich dan a.u.b. bij de secretaresse. In de middag drukt u op de bel (links van het raam bij het kantoor van de secretaresse)
 4. Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht
 5. Als u niet voor onze therapievormen verzekerd bent of uw budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven en krijgt u zelf een rekening. Zie voor de praktijktarieven en betalingsvoorwaarden onze website en de wandkaart in de wachtruimte
 6. Ons centrum is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen in of rondom ons pand. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtruimte achterlaat let er dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn
 7. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel en de hiertoe bevoegde instantie (bijv.: politie/ brandweer) op te volgen
 8. Ons centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut of andere hulpverleners hebben gehouden
 9. Bij gebrek aan zitruimte gelieve voorrang te geven aan mindervalide personen
 10. In de praktijk mag niet gerookt worden
 11. Hygiëne: Wij verwachten van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt
 12. Geregistreerde patiëntgegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 13. U kunt de auto of fiets op het parkeerterrein van de praktijk parkeren
 14. In de wachtruimte staat een informatierek. De folders uit dit rek kunt u gratis meenemen.


Disclaimer

De beheerder spant er zich voor in de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan tevullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.